Välkommen till kyrkorna i Kalmar!

Kalmar ekumeniska råd består av representanter från de olika församlingarna i Kalmar kommun. Vi arrangerar ekumeniska samlingar, böneveckor, körhelger, Kalmarbönen, korsvandring och andra manifestationer tillsammans.

Jesus är Vägen, Sanningen och Livet!

Det är ett bibelord som ofta samlat oss i Kalmar Ekumeniska råd! På denna hemsida för ”Kyrkorna i Kalmar” har vi samlat information om det Du behöver veta om den ekumeniska gemenskapen i Kalmar. Här möter du en blandning av sådant som är mångåriga traditioner och sådant som är nya satsningar!

Välkommen att bli en del av den Ekumeniska gemenskapen i Kalmar!

Händer i Kalmar