Kontakt

Kalmar ekumeniska råd består av representanter från de olika församlingarna i Kalmar kommun. Ordförande för rådet är Peter Wänehag, kyrkoherde i Kalmar pastorat.

Kontakta alla kontaktpersoner i ekumeniska rådet via e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vill du hellre ha kontakt med någon av de olika församlingarna direkt, gå till respektive webbsida för information. Se länkar nedan.