Böneveckan

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller runt samma datum varje år i slutet av januari. Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt på söndagen i Böneveckan. Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet som har arbetas fram av Kyrkornas världsråd och Vatikanen.

15-21 januari 2024

Temat för Böneveckan 2024 har tagits fram av en ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso utifrån liknelsen om den barmhärtige samariern från Lukasevangeliet kapitel 10. Där beskrivs hur en laglärd frågar Jesus vad han ska göra för att få evigt liv. Jesu svar tecknar en bild av en kärlek som sträcker sig långt bortom de gränser den laglärde kunde föreställa sig.

”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. - Lukasevangeliet 10:27”

Tider

Bönesamlingar kl. 18:30
15/1 Måndag i Vasakyrkan
16/1 Tisdag i Västerportkyrkan
17/1 Onsdag i Lorensbergskyrkan
18/1 Torsdag i Birgittakyrkan
19/1 Fredag i St Kristofferskyrkan

20/1 18:00 Körkonsert Birgittakyrkan
21/1 11:00 Ekumenisk festmässa Kalmar Domkyrka

Historik

1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk Bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet i januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen.